Üzleti feltételek

A weboldal üzemeltetetője/eladó:
gyari.hu Barna János EV 
Telefonszám: +36302668131
Rendelésfelvétel: +36303214443
Ügyfélszolgálati munkatársaink minden esetben felhívják a vásárló figyelmét a jelen vásárlási feltételek tanulmányozására.
A jelen ÁSZF a hatálybalépés napján lép hatályba. A hatálybalépés napja a jelen ÁSZF-nek a Honlapon történő közzétételének napja, azaz 2017. július 1-e. Az ÁSZF rendelkezései a hatálybalépés napjától valamennyi ügyfélre és felhasználóra vonatkozik. A felhasználó és ügyfél a megrendelés elküldésével elismeri, hogy a mindenkor hatályos ÁSZF rendelkezéseit ismeri, az ÁSZF-et elolvasta, az ÁSZF rendelkezéseit megértette, tudomásul vette és kifejezetten elfogadta. Az ügyfél a megrendelés elküldésével, telefonon történő leadásával tudomásul veszi, hogy a mindenkor hatályos ÁSZF a szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi. Társaságunk fenntartja a jogot az ÁSZF rendelkezéseinek módosítására, ezért kérjük, minden vásárlás előtt olvassa el a honlapon közölt feltételeket. Módosítás esetén, a honlapon, vagy telefonon leadott megrendelésekre a megrendelés leadásának napján érvényben lévő ÁSZF rendelkezései érvényesek szerződéses jogviszony időtartamára és az adott szerződés megszűnését követő időszakra is időbeli korlátozás nélkül.

Barna János ev,  gyari.hu nem vállal felelősséget azért, hogy a weboldalak mindig hozzáférhetőek és elérhetőek, így különösen olyan hibákért, melyek a telefonhálózat, a számítógépes online rendszerek, szerverek vagy szerverszolgáltatók, számítógépes berendezések, szoftverek, e-mail vagy az internet zsúfoltságából, meghibásodásából vagy nem megfelelő működéséből adódnak.

1. MEGRENDELÉS, A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE, FIZETÉS
Termékeink a következő módokon vásárolhatók meg:

2. TELEFONON KERESZTÜL TÖRTÉNŐ MEGRENDELÉSSEL
Rendelésfelvételünk munkatársai hétköznap 6-20 óra között (hétvégén 6-17 óra között) válaszolnak a megrendelésekkel kapcsolatos kérdésekre, 20 óra után üzenetrögzítő fogadja a hívásokat. A hívásokat rögzítjük. A szerződés telefonos megrendelés esetén a megrendeléskor jön létre.

3. TELJESÍTÉS IDŐPONTJA, ÍRÁSBA FOGLALÁS, NYELV
A teljesítés időpontja pedig telefonos megrendelés  a termék, vásárló által történő átvétele. A termékeinkre vonatkozó szerződés megkötésének nyelve kizárólag a magyar nyelv. A fentiek alapján létrejött szerződés, írásba foglalt szerződésnek minősül, a szerződéseket iktatjuk, a szerződések utóbb hozzáférhetőek.

4. ADATOK JAVÍTÁSA
A kiválasztott termék módosítására a rendelés leadását megelőzően emaiben, vagy telefonon lehetséges.
5. ÁRAK
A honlapon megadott eladási árak forintban szerepelnek, valamint tájékoztató jellegűek.A számlázás forintban valamint áfa tartalom nélkül, alanyi adómentesen 0% Áfa  kerül kiszámlázásra.A honlapunkon és telefonon megrendelt termékek kiszállításának díja minden esetben az egyes termékekre vonatkozó, és a vásárló által igénybe vehető szállítás típusától függ. A szállítási díjat a termék eladási ára nem tartalmazza. A szállítást vállalkozásunk harmadik féltől rendeli meg, annak költségét minden esetben (kivéve akciók és promóciók, ha ingyenes kiszállítással hirdeti meg a vállalkozás) a vásárlóra továbbhárítja közvetített szolgáltatásként.

 

A termékek ára és technikai leírása

 

A webáruházunkban a kiskereskedelmi árakat tüntetjük fel. Áraink a készlet erejéig érvényesek, és az árváltoztatás jogát előzetes bejelentés nélkül is fenntartjuk. Az esetleges árakat, technikai adatokat érintő elírásokért felelősséget nem vállalunk. Bővebb feltételek a 17/1999. (II.5.) Korm. rendelet és a Ptk. idevonatkozó jogszabályai szerint.

A tévedés, árváltoztatás és elírás jogát előzetes tájékoztatás nélkül fenntartjuk!

A gyari.hu oldalon kínált termékek műszaki és más paramétereinek, adatainak, árainak stb. helyessége érdekében minden esetben a legnagyobb gondossággal járunk el, de ezekért felelősséget nem vállalunk. Amennyiben minden gondosságunk ellenére hibás ár került a web áruházba, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő ‚’0’’ Ft-os vagy ‚’1’’ Ft-os árra, akkor nem vagyunk kötelezhetőek a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánljuk a helyes áron történő szállítást, vagy a megrendelő elállhat vásárlási szándékától.

A weboldalon megjelenő termékekről közölt fotók, valamint műszaki leírások esetenként pontatlanok lehetnek, hivatalos adatokat az adott termék gyártójának weboldalán talál.

4. SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK
A megrendelt termékeket - amennyiben azok raktáron vannak - a szerződéskötés időpontjától számított kb. 1-5 napon belül kiszállítjuk. Nagy kereslet esetén előfordulhat, hogy egyes termékekből hiány keletkezik, ilyen esetekben a szállítási határidő hosszabb lehet. Erről a szerződéskötéskor vagy azt követően tájékoztatjuk a vásárlót. A leszállított termékért az eladási árat és a szállítási díjat, minden esetben személyesen a futárnál kell megfizetni. A küldemény átvételekor a kézbesítő jelenlétében ellenőrizze a csomag sértetlenségét! Sérült csomagot ne vegyen át! A számlát és a termékhez kapcsolódó használati útmutatót, esetleg jótállási jegyet, egyéb információs anyagot a csomagban mellékeljük.

Tájékoztatjuk T. Ügyfeleinket, hogy a kiszállított csomagokat a jelenlegi partnerünk a Magyar Posta Zrt. minden esetben a vásárló által megadott címen jelen lévő személynek adja át a személyazonosság igazolása mellett.

5. ELÁLLÁSI JOG
A honlapon, illetve telefonon keresztül történt vásárlás esetén a vásárló az áru átvételét követő 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől akkor is, ha a termék nem hibás.

A fogyasztó az elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvétele közötti időszakban is gyakorolhatja.

Kiskereskedelmi egységekben vásárolt termékekre – mivel ebben az esetben az adásvételi szerződés nem távollevők között jön létre - a 14 napos elállási jog nem vonatkozik. Mintaboltjainkban történő vásárlás esetén csak a termék hibája, termék- vagy kellékszavatosság, jótállási igény érvényesítése keretében van lehetőség elállásra.
 
A fogyasztó elállási jogát gyakorolhatja a nyilatkozatminta útján vagy az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozatával. Írásban történő elállás esetén elegendő az Elállási nyilatkozatot elküldeni 14 napon belül. Az elállás gyakorlásához a számla ugyan nem szükséges, azonban az elállási nyilatkozat befogadásához és feldolgozásához, a vásárló személyének beazonosításához nagy segítséget jelent, megelőzendő az esetleges hibás feldolgozást.

A webáruház minden esetben külön feltünteteti, ha bármely termékünkre hosszabb kipróbálási lehetőséget biztosít. Ezen termékek megjelölt időtartam alatt történő megvásárlása esetén a vásárló az e termékek átvételét követően a kipróbálási lehetőség időtartama alatt indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, vételárát pedig a jelen pontban megjelöltek szerint visszatérítjük számára.

Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által a termék megrendelése kapcsán teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a szállítási költséget is. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli.

Az elállási jog gyakorlására szolgáló határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt címen található személy a terméket átvette.

Több tételből vagy darabból álló termék szolgáltatásakor az elállási jog attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt címen található személy az utolsó tételt vagy darabot átveszi.

Tájékoztatjuk, hogy a visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

Elállás esetén Ön köteles számunkra a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni posta cím Barna János 6795 Bordány Seregélyes dűlő 79/77 A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket.

A termék visszaküldésének költségét ebben az esetben Ön viseli, ez a gyari.hu üzemeltetőjére nem hárítható át.

Amennyiben a visszaküldött termékhez ajándékot is kaptak úgy kérjük azt is szíveskedjenek visszaküldeni, annak hiányában sajnos nem tudjuk intézni igényét.

Ön kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

Ön kivételesen nem gyakorolhatja elállási jogát az alábbi esetekben:

romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;
Kérjük, az árut ne utánvéttel vagy portósan adja fel, mert az ilyen módon visszaküldött csomagokat nem áll módunkban átvenni, a visszaküldéssel kapcsolatos szállítási költséget minden esetben a vásárlónak kell viselnie.

Ha nem a legkevésbé költséges, szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozást választja, elállás esetén az ebből adódó többletköltséget Társaságunk nem köteles megtéríteni.

Garanciális javítás vagy csere igény esetén bővebb tájékoztatásért hívja ügyfélszolgálatunkat a +363048111025 telefonszámon munkaidőben H - P-ig 8 és 20 óra között vagy keresse elektronikus levélben a gyari@gyari.hu email címen.

Ön elállási joga gyakorlása kapcsán csak a termék visszaküldésének költsége és az az esetleg értékcsökkenés terheli, ami a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenés.

6. ADATVÉDELEM
Amennyiben az érintett vásárol, közte és a gyari.hu üzemeltetője  között jogviszony jön létre. Amennyiben a vásárlás távollévők között történik (így a Weboldalakon, vagy telefonon), az adatkezelés szükséges a vásárlás rögzítéséhez, szállításhoz, számlázáshoz, fizetéshez, jótállás érvényesítéséhez, a jogviszonyból származó igények érvényesítéséhez. Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása. Az érintett a vásárlással megköti a jelen feltételek szerinti szerződést, és hozzájárul adatai kezeléséhez. A fentieken túlmenően, amennyiben az érintett és a gyari.hu között jogviszony jön létre, az adatkezelés szükséges a jogviszonyból származó jogok gyakorlásához, kötelezettségek teljesítéséhez, igények érvényesítéséhez (pl. jótállás, pénzkövetelés behajtása). Ezen esetekben a gyari.hu az érintettek hozzájárulása hiányában, illetve attól eltérően is kezelheti az érintett adatait, amennyiben az szükséges a rá vonatkozó jogi kötelezettségek teljesítéséhez, jogos érdekének érvényesítéséhez. Az adatkezelés jogalapja ebben az esetben az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 6. § (5) bekezdése.

7. SZAVATOSSÁG ÉS JÓTÁLLÁS
Termékeinkre a termék hibája esetén a jogszabályokban meghatározott szavatosságot, illetve jótállást vállalunk. Abban az esetben, ha bármely termékre a jogszabályban foglaltaktól eltérő, a vásárlóra nézve kedvezőbb feltételeket biztosítunk folyamatosan vagy akció keretében, azt minden esetben a termék adatlapja tartalmazza.

Hibás a termék, ha a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan az eladó, ha a vásárló a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.

Vásárló és az eladó közötti szerződés esetén az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő hat hónapon belül a vásárló által felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen. Vásárló és vállalkozás közötti szerződés esetén a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni.

A termék esetleges hibája esetén Ön kellék- vagy termékszavatossági igényt, illetve meghatározott esetekben jótállási igényt érvényesíthet, az eljárásra a 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet rendelkezései az irányadóak

7. 1. KELLÉKSZAVATOSSÁG
Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?
Ön a gyari.hu hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?
Ön - választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen, vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat.
Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?
Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidő egy év.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?
Ön a gyari.hu -val szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?
A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a gyari.hu Barna János  EV  nyújtotta. Ebben az első hat hónapban történő hibabejelentés esetén a társaságot terheli a bizonyítás abban a körben, hogy a hiba oka a teljesítést követően keletkezett. Ezt a vásárláskor kapott számlával, nyugtával tudja hitelt érdemlően bizonyítani. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

7. 2. TERMÉKSZAVATOSSÁG
Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?
A termék hibája esetén Ön - választása szerint – kellékszavatossági jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?
Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?
A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?
A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania. Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

7.3. JÓTÁLLÁS
Milyen esetben élhet Ön jótállási jogával?
Hibás teljesítés esetén abban az esetben, ha az adott terméktípusra vonatkozóan a gyari.hu külön egyedileg jótállást vállalt, vagy a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet állapít meg az adott terméktípusra vonatkozóan kötelező 1 éves jótállási időt.

Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?
A jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető. Ha az eladó kötelezettségének a jogosult felhívására - megfelelő határidőben - nem tesz eleget, a jótállási igény a felhívásban tűzött határidő elteltétől számított három hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. A jótállási igény érvényesítésére egyebekben a kellékszavatossági jogok gyakorlására vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.

Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?
A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Azon termékek esetében, amelyeknél az eladónak jótállási kötelezettsége van, minden esetben a termékekhez mellékelt jótállási jegy tartalmazza a jótállás kötelezettjének nevét és címét, a jótállás tartalmát, időtartamát, területi hatályát, és a belőle eredő jogok érvényesítésének módját; illetve utalást arra, hogy a jótállás a vásárlónak a törvényből eredő jogait nem érinti.

A jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető. Ha a kötelezett jótállási kötelezettségének nem tesz eleget a vásárló felhívására megfelelő határidőben, a határidő lejártát követő 3 hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt a jótállási igény, ha a jótállási idő már letelt. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.

Felhívom a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok az 7.1. és a 7.2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

7.4. SZAVATOSSÁGI, JÓTÁLLÁSI IGÉNYEK INTÉZÉSE, PANASZÜGYINTÉZÉS
A nálunk vásárolt termékeket minden esetben használati útmutatóval, jótállás esetén jótállási jeggyel, illetve reklamációs lappal látjuk el.

Amennyiben termékeinkkel kapcsolatban szavatossági vagy jótállási jogát kívánja érvényesíteni, akkor azt jótállási jeggyel, illetve a szerződéskötés tényét igazoló bizonylat (vagy annak másolata) bemutatásával tudja megtenni.

A vásárló az alábbi szervezeti egységeinkben, üzleteinkben érvényesítheti kifogásait:

Ügyfélszolgálatunkon: Telefonszám: +36 304811025 e-mail: gyari@gyari.hu

 

A vásárló kifogásáról - amennyiben a vásárló személyesen jelenik meg  - jegyzőkönyv készül.

Abban az esetben, ha a vásárló szavatossági vagy jótállási jogait nem személyesen, hanem postai úton kívánja érvényesíteni, ezt a számla alsó részén található Igénybejelentő lapon, az azon megjelöltek szerint teheti meg.

A jegyzőkönyv másolatát a vásárló kapja meg. Amennyiben a vásárló igényének teljesíthetőségéről a kötelezett annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról legkésőbb öt munkanapon belül köteles értesíteni a vásárlót.

A kötelezettnek törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze. Javításra az árut elismervény ellenében kell átvenni.

 

Rólunk:Haszongépjármű laprugók közvetlenül a gyári.hu tól verhetetlen árakon, azonnal, készletről

Ford transit laprugó,mercedes sprinter első hátsó laprugó,mercedes atego rugólap, fiat ducato doblo laprugó,citroen jumper laprugó, peugeot boxer rugó, mazda b2500 ,bt50 hátsó laprugó,ford ranger rugóköteg,  mitsubishi l200 hátsó laprugó, suzuki samurai első hátsó rugó, iveco daily   ,eurocargo rugó, renault master ,  mascott laprugó, nissan np300  pick up  navara rugóköteg,toyota hilux 5 és 6 lapos rugó, volkswagen lt crafter főlap rugóköteg, erősítőlap ,cuppánt csavar, rugó kengyelek, stb

Raktárkészletről 1 napos szállítási határidővel országosan postázunk,házhoz szállítjuk.Laprugóink kivétel nélkül újak (német, svéd,lengyel)garanciával  valamint szilentekkel kompletten kerülnek értékesítésre.

Több mint 10 éves gyakorlattal kínálunk teljes körűen ,Személy -és kisteherautókhoz valamint tehergépjárművekhez  laprugó,rugóköteg, erősítő lap,szerelékek,cuppánt csavar, szilent ,valamint kiegészítőket.

Weboldalunkon néhány féder szerepel műszaki leírással képpel ,valamint árakkal,amiket telefonon vagy emailben tud megrendelni. Az oldalunkon nem szereplő rugókötegekkel ,laprugókkal kapcsolatos kérdésekkel kérem hívjon bennünket bizalommal  a +36304811025 telefonszámon, vagy írjon a gyari(kukac)gyari.hu címünkre.